Kroppsspråk

Det undermedvetnas kommunikation och närvaro.
Information och påverkan, formande vår tillvaro.
Utan inverkan och kontroll av medvetandet,
dess beslut och ställningstagande
.

   Innehåll:
• Samhällsstruktur och värderingsnormer.
• Kommunikation i allmänhet.
• Filosofiska reflexioner.
• Miljö - kunskap - existensiella kvaliteter.

• Studier av kroppsspråk genom;
   a Kroppens geografiska position i rummet / planet
   b Kroppsdelarnas olika status och nyansering av information.
   c Individens olika möjlighet till delaktighet och
      kommunikation utifrån revirets form, volym och verkning.

• Självförtroendet. En ”spegelbild” styrd av förhållandet;
   Social underkastelse – Ego centrering.

• Förhållandet, i det möjliga livsutrymmet, mellan
   d  Materiell del.
   e  Social del
   f  Andlig del.

Ruben Madsen förmedlar materialet på ett oformellt och befriande sätt med illustrerande exempel.
Han använder inte psykiatrins terminologi utan hämtar språket och exemplen direkt från varje auditoriums vardagskontakter och referensramar. Han medvetandegör medfödda existensiella kvaliteter, namnger dess funktioner, beskriver och visar, detaljerat, tekniken bakom dess kommunikation.

Föreläsningen fokuserar individens existensiella kapacitet och kvaliteter.
Ger välgörande aha-upplevelse och åtkomlighet som
varvas med underhållande ”tankevilande” pauser.

Tid: 1 1/2 – 2 1/2 timme. (Annat kan avtalas)
Lokal: Ljud, ljus, podie, mm  - styrs av antalet åhörare.  Obegränsat antal.  Ålder: Över 20 år.
Teknik: Whiteboard, blädderblocksstativ, bord och stol.

Gage: 16.000:- + resa, traktamente, övernattning vid behov + moms.
Webbredaktör
 E-post: ulvon(at)d4dr.se  Telefon 070 5924492    Besöks- och postadress: Centrum  893 99  Ulvöhamn